Privacy policy

InherBalance respecteert jouw privacy en persoonlijke levenssfeer en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Soms zijn er persoonlijke gegevens van jou nodig om de website aan te kunnen bieden. Je kunt er zeker van zijn dat persoonlijke gegevens niet langer bewaard worden dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 

Contactgegevens InherBalance

Schoenlappervlinder 28, 3544 dn Utrecht

06-23708500

mail@inherbalance.nl

Persoonsgegevens die InherBalance  verwerkt:

InherBalance verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens:

– Voornaam, achternaam, adres

– Telefoonnummer, mailadres

– Gegevens over jouw activiteiten op de website

InherBalance verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Vormen van contact die nodig zijn om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

InherBalance verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken voor InherBalance  is er een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. InherBalance kan jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan een leverancier van de administratie software en de payment provider. Zij zullen zorgen voor opslag van de data en betalingsverkeer en verwerken in de app en het administratiesysteem. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

InherBalance gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. InherBalance gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Om te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Naast de cookies die worden geplaatst kunnen ook cookies worden geplaatst door software van derden. Denk hierbij aan cookies van Google voor Google Analytics of andere leveranciers. Die software wordt gebruikt voor analyse van het dataverkeer.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt bij InherBalance een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@inherbalance.nl

InherBalance wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

InherBalance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@inherbalance.nl

Wijziging van de Privacy Policy

Als InherBalance de privacy policy in belangrijke mate verandert wordt  je hierover geïnformeerd. Als je geregistreerd staat als lid wordt je per e-mail op de hoogte brengen van de vernieuwde privacy policy.